Hotline:024.6657.3055 - 0974.696.346
Working..

Bảng phí chiết khấu mua thẻ nạp tiền điện thoại

Bảng chiết khấu mua mã thẻ cào điện thoại

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản banthe247)
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Viettel 10000 10.000 VNĐ 2% 9.800 VNĐ
Viettel 20000 20.000 VNĐ 2% 19.600 VNĐ
Viettel 30000 30.000 VNĐ 2% 29.400 VNĐ
Viettel 50000 50.000 VNĐ 4% 48.000 VNĐ
Viettel 100000 100.0000 VNĐ 4% 96.000 VNĐ
Viettel 200000 200.0000 VNĐ 4% 192.000 VNĐ
Viettel 300000 300.0000 VNĐ 4% 288.000 VNĐ
Viettel 500000 500.0000 VNĐ 4% 480.000 VNĐ

Chiết khấu thẻ game

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản banthe24h.vn )
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
FPT 10000 10.000 VNĐ 2.5% 9.750 VNĐ
FPT 20000 20.000 VNĐ 2.5% 19.500 VNĐ
FPT 50000 50.000 VNĐ 4.5% 47.750 VNĐ
FPT 100000 100.0000 VNĐ 4.5% 95.500 VNĐ
FPT 200000 200.0000 VNĐ 4.5% 191.000 VNĐ
FPT 500000 500.0000 VNĐ 4.5% 477.500 VNĐ

Chiết khấu thẻ Virus, Data mobi

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản banthe24h.vn )
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Data Mobi 14000 14.000 VNĐ 8.5% 12.810 VNĐ
Data Mobi 20000 20.000 VNĐ 8.5% 18.300 VNĐ
Data Mobi 28000 28.000 VNĐ 8.5% 25.620 VNĐ
Data Mobi 42000 42.0000 VNĐ 8.5% 38.430 VNĐ
Data Mobi 56000 56.0000 VNĐ 8.5% 51.240 VNĐ
Data Mobi 84000 84.0000 VNĐ 8.5% 76.860 VNĐ