Thông tin tài khoản

Tài khoản cá nhân

ngân hàng MSB ngân hàng BIDV ngân hàng VietinBank ngân hàng Agribank

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: MSB

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 03501013949867

Chi tiết: chi nhánh Nam Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: BIDV

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 21610000775434

Chi tiết: Hoàng Mai, Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Vietinbank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 100874190609

Chi tiết: Thanh Xuân - Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Agribank

Chủ tài khoản: Dương Thị Minh Tuyển

Số tài khoản: 1300206354722

Chi tiết: Thăng Long, Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Techcombank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 19030989969886

Chi tiết: Nam Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: MBbank

Chủ tài khoản: Dương Thị Minh Tuyển

Số tài khoản: 0680117278008

Chi tiết: Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: TPbank

Chủ tài khoản: Dương Thị Minh Tuyển

Số tài khoản: 01818446301

Chi tiết: Thanh Xuân - Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: ACB

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 21804257

Chi tiết: Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: Dương Thị Minh Tuyển

Số tài khoản: 0301000383905

Chi tiết: Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Sacombank

Chủ tài khoản: Dư Thị Nhạn

Số tài khoản: 020085965000

Chi tiết: phòng giao dịch Định Công- chi nhánh Hoàng Mai

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: VIB

Chủ tài khoản: Dư Thị Nhạn

Số tài khoản: 019704060197072

Chi tiết: chi nhánh Hà Đông - Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

ngân hàng Techcombank ngân hàng MB ngân hàng TPBank
ngân hàng ACB ngân hàng VietcomBank ngân hàng Sacombank ngân hàng VIB
ngân hàng Techcombank
ngân hàng MB
ngân hàng TPBank

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: MSB

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 03501013949867

Chi tiết: chi nhánh Nam Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: BIDV

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 21610000775434

Chi tiết: Hoàng Mai, Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Vietinbank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 100874190609

Chi tiết: Thanh Xuân - Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Agribank

Chủ tài khoản: Dương Thị Minh Tuyển

Số tài khoản: 1300206354722

Chi tiết: Thăng Long, Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Techcombank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 19030989969886

Chi tiết: Nam Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: MBbank

Chủ tài khoản: Dương Thị Minh Tuyển

Số tài khoản: 0680117278008

Chi tiết: Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: TPbank

Chủ tài khoản: Dương Thị Minh Tuyển

Số tài khoản: 01818446301

Chi tiết: Thanh Xuân - Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: ACB

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 21804257

Chi tiết: Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: Dương Thị Minh Tuyển

Số tài khoản: 0301000383905

Chi tiết: Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Sacombank

Chủ tài khoản: Dư Thị Nhạn

Số tài khoản: 020085965000

Chi tiết: phòng giao dịch Định Công- chi nhánh Hoàng Mai

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: VIB

Chủ tài khoản: Dư Thị Nhạn

Số tài khoản: 019704060197072

Chi tiết: chi nhánh Hà Đông - Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Muathe123

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Tài khoản công ty

ngân hàng MSB

Nội dung tài khoản: Liên hệ: 0962.453.658 hoặc Chatbox

SAU KHI CHUYỂN TIỀN THÀNH CÔNG QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỬI THÔNG BÁO CHUYỂN TIỀN CHO HỆ THỐNG THEO MỘT TRONG CÁC CÁCH SAU

Hướng dẫn phần mềm in mã thẻ cào điện thoại

Thông tin tài khoản ngân hàng để chuyển tiền

Liên hệ qua số điện thoạiLiên hệ qua skype