Hotline:1900 633682 - chat skype
Working..

Tôi mua thẻ cào nhận mã thẻ ở đâu?

Khi mua thẻ  cào tại Muathe123.vn bạn sẽ nhận được thông tin thẻ cào đã mua bao gồm mã thẻ, số serial, mệnh giá thẻ cào tại email khai báo lúc mua thẻ và email đăng ký của mình.

Để đảm bảo tình bảo mật thông tin, trong lịch sử giao dịch sẽ chỉ hiển thị serial thẻ cào và các thông tin giao dịch liên quan, thông tin thẻ cào sẽ được chuyển tới email cho khách hàng.

Bạn cần truy cập email để nhận đầy đủ thông tin thẻ cào đã mua để sử dụng.